تکه هایی از این پایان نامه :

2-2-5-زمان ارسال مورد انتظار (ETT)

 

در سال 2004 Draves نشان داد که ETX در همه شرایط عملکرد مناسبی ندارد. به عنوان مثال این معیار لینک‌های با ازدحام زیاد را (در صورتی که نرخ بسته‌های مفقودی آن‌ها کمتر از لینک‌های با ازدحام کم باشد) به لینک‌های کم ازدحام ترجیح ‌می‌دهد. نویسندگان این مشکل را با ارائه معیاری جدید به نام ETT بزطزف نمودند. این معیار برای لینک‌های با نرخ ارسال متفاوت تمیز قائل ‌می گردد.

ETT برای لینک l به صورت بازهزمانی مورد انتظار لایه MAC برای ارسال موفق یک بسته بر روی آن لینک تعریف ‌می گردد [20].

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 thesis-power-word