تکه هایی از این پایان نامه :

2-2-1- دسته‌بندی معیار‌های کمی ‌مسیر‌یابی

 

هر الگوریتم ‌مسیر‌یابی مشخصه‌ای برای انتخاب بهترین مسیر بر ‌می‌گزیند که به آن معیار کمی گفته ‌می گردد. الگوریتم‌های ‌مسیر‌یابی از دیر باز دغدغه‌ای برای شبکه‌های بی‌سیم به حساب ‌می‌آمد. مثلا Dijkstra در سال 1999 الگوریتمی برای محاسبه کوتاه‌ترین مسیر ارائه داد که معیاری ساده بود و بسیاری  فاکتور‌های دیگر نظیر کیفیت لینک در آن نادیده گرفته شده بود. پس گاه انتخاب کوتاه‌ترین مسیر منجر به نرخ بالای بسته‌های مفقود شده یا ازدحام بیش از حد یک مسیر ‌می‌گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این بخش به دسته‌بندی معیار‌های کمی ‌مسیر‌یابی‌ می‌پردازیم. دسته‌بندی این معیار‌ها بر این اساس صورت ‌می‌گیرد که کدام ملاک ارزیابی اعم از تأخیر، راندمان، تداخل، طول مسیر و نسبت بسته‌های به مقصد رسیده برای آن‌ها بیشتر در اولویت بوده و عمده دغدغه آنها را تشکیل ‌می‌دهد. جدول 2-1دسته‌بندی معیار‌های ‌مسیر‌یابی و نمودار مربوطه درصد پراکندگی آن‌ها را نشان ‌می‌دهد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word