تکه هایی از این پایان نامه :

 3-1- مقدمه‌ای بر چالش‌های پیش رویCRAHN

 

هر چند تکنولوژیCR  تأثیر شگرفی را در حوزه‌های صنعتی و دانشگاهی در زمینه بهبود قطعات و پروتکل‌ها فراهم آورده می باشد، همواره با چالش‌های بسیاری مانند محدودیت اطلاعات طیفی برای هر گره و عملکرد غیر ‌متمرکز گره‌ها در شبکه‌های توزیع‌ یافته رو به رو می باشد[24] با این که تا کنون تحقیقات بسیاری در زمینه تشخیص، انتخاب طیف و نحوه طراحی این شبکه‌ها صورت گرفته‌ می باشد، هنوز بعضی از فرضیات مرتبط با آن­ها به دلیل وجود چالش‌های زیر نیازمند بازنگری می باشد:

بایستی یک کانال کنترلی مشترک (CCC[1]) برای انتقال حجم بالایی از اطلاعات و نیز انتشار سیاست‌های به روزرسانی وجود داشته باشد [26]. از آنجا که باند‌های فرکانسی در دسترس برای گره‌های مختلف، متفاوت می باشد،‌ ایجاد یک کانال مشترک برای به‌اشتراک‌گذاری این داده‌ها میان همهSU‌ها خود با مشکل روبه‌رو می باشد.

SU ها اطلاعات مربوط به طیف‌های در دسترس را به صورت محلی به اشتراک ‌می‌گذارند. حال آنکه این اطلاعات ارسالی از همسایگان نزدیک چگونه برای مدیریت منابع طیفی به کار گرفته گردد، خود دغدغه‌ای حل نشده ‌می باشد[28،27]

[1]Common control channel

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 thesis-power-word