دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تجزیه و تحلیل تنگناها و محدودیتهای اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک ارومیه

مکانیزم مدیریت کیفیت جامع

مدیریت کیفیت جامع روش مدیریت یک سازمان می باشد که اساس آن، محور بودن کیفیت و مشارکت همه اعضای سازمان می باشد و هدف آن نیل به موفقیت در دراز مدت از طریق جلب رضایت مشتری و تأمین منافع همه اعضای سازمان در همه بخشها و کلیه سطوح ساختار سازمانی و جامعه می باشد. تأمین منافع جامعه به معنی برآورده کردن نیازمندیهای جامعه می باشد و برای موفقیت این روش، رهبری قوی و آموزش همه اعضای سازمان ضروری می باشد.

مدیریت کیفیت جامع به عنوان یک سیستم پیشرفته کیفی آغاز در ژاپن شروع به رشد نمود. سپس تکنیکها و مباحث آماری جهت ارزیابی به حوزه بخش ها و مشاغل غیر تولیدی ( خدماتی و پشتیبانی ) نیز کشانده گردید که در آن مفهوم کیفیت با دستیابی به همه اهداف مدیریتی مرتبط می باشد. دیگر فقط بخش تولید پیش روی کیفیت محصول مسئول نبود بلکه تأثیر تمامی واحدها، بخشها و کارکنان در کیفیت مشخص گردید.

در نمودار زیر تعدادی از بخشهای یک سازمان تولیدی نشان داده می گردد که به اظهار آماری نشانگر چندین جامعه آماری و چگونگی مناسبات آن با جامعه اصلی را در بر می گیرد. در واقع از طرف واحدهای فرعی کوششی جهت نزدیک شدن به شاخص مرکزی انجام می شود که در نهایت به جلب رضایت مشتری ( افزایش کیفیت، کاهش قیمت تمام شده، خدمات پس از فروش ) منجر شده و سازمان امکان بقا و رقابت را به دست می آورد. هرچند ایجاد شاخص در بعضی از واحدهای خدماتی به سختی امکان پذیر می باشد اما دستیابی به این شاخصها بطور نسبی از ضروریات می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

–  مطالعه ابعاد و جوانب گوناگون برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب- مطالعه موانع و معضلات اجرای برنامه های بهبود کیفیت در محیط داخلی(تکنولوژی، توجه مدیران، سطح تخصص، محدودیتهای مالی، توجه کارکنان)

ج- ارائه راهکارها و پیشنهاداتی برای اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تجزیه و تحلیل تنگناها و محدودیتهای اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک ارومیه  با فرمت ورد