عنوان کامل پایان نامه : مطالعه الگوریتم‌های ‌مسیر‌یابی در شبکه‌های رادیوشناختی و ارائه روشی برای بهبود برون دهی شبکه

تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-4- دفعات ارسال مورد انتظار[1] (ETX)

 

ETX با محاسبه نرخ بسته‌های همه ‌پخشی میان هر دو زوج گره از همسایگان، تعداد دفعات لازم برای ارسال موفق یک بسته دارای مقصد واحد را (با در نظر گرفتن تعداد ارسال‌های مجدد) تخمین ‌می‌زند. لازمه محاسبه ETX اندازه گیری احتمال مفقود یا مخدوش شدن بسته‌های مذکور در هر دو جهت رفت و برگشت ‌می‌باشد. برای این مقصود هر گره در هر ثانیه یک بسته کاوشگر ارسال ‌می کند که شامل تعداد بسته‌های کاوشگر دریافتی همسایگان گره در 10 ثانیه آخر می باشد. به این ترتیب هر گره قادر به محاسبه نرخ بسته‌های کاوشگر مخدوش یا مفقود شده بر روی تمام لینک‌های موجود میان خود و همسایگانش (در دو جهت رفت و برگشت) ‌می‌باشد. جدول 2-4 مشخصه‌های ETX را نشان ‌می‌دهد.

[1]Expected transmission count

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word