عنوان کامل پایان نامه :طراحی الگوریتم های تخصیص نرخ بهینه بر مبنای تابع سودمندی در شبکه های داده

تکه هایی از این پایان نامه :

 2-3-11 روش WF2Q 3

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

اختلاف بین سرویس دهنده GPS و یک سرویس دهنده عملی بسته ای در آن می باشد که در هر لحظه زمان در سرویس دهنده GPS چندین بسته از اتصالات مختلف می توانند سرویس بگیرند در حالی که در سیستم بسته ای فقط یک بسته می تواند سرویس بگیرد.

در حالی که زمان سرویس یک بسته با طول L بیت در سیستم بسته ای با نرخ سرویس r بیت در ثانیه برابر L/r ثانیه می باشد این مقدار در GPS می تواند بسیار بیش از این باشد. پس با اینکه ممکن می باشد سرویس یک بسته در سیستم بسته ای دیرتر از GPS شروع گردد، می تواند زودتر از GPS به پایان برسد زیرا که در زمان سرویس کل پهنای باند را در اختیار دارد.

حال اگر بسته دوم در الگوریتم بسته ای شروع به دریافت سرویس کند در حالی که هنوز سرویس آن در GPS شروع نشده می باشد این اختلاف می تواند زیادتر هم گردد. البته در بازه زمانی طولانی مقدار سرویسی که یک ارتباط دریافت می کند تحت هر دو نوع سرویس دهنده یکسان خواهد بود و ارتباطی که در سیستم بسته ای زودتر سرویس گرفته در بازه های زمانی بعدی نسبت به GPS دیرتر سرویس خواهد گرفت.

برای به حداقل رساندن اختلاف فوق و کاهش هجوم1 ترافیک ایجاد شده، الگوریتم تصحیح شده WFQ به نام WF2Q معرفی می گردد.

در WF2Q برای انتخاب بسته بعدی جهت سرویس، به جای انتخاب از بین تمام بسته های موجود، انتخاب از بین مجموعه بسته هائی که سرویسشان در GPS متناظر شروع و یا احتمالاً تمام شده می باشد انجام می شود و از آن میان، بسته ای که زودتر از همه سرویسش تمام می گردد انتخاب خواهد گردید.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word