تکه هایی از این پایان نامه :

روش WRR

 

در این روش نیز بصورت دورانی از هر صف یک بسته برداشته می گردد و این اقدام بطور پیوسته تا اتمام بسته ها تداوم می یابد. همانگونه که قبلاً اظهار گردید، ساده ترین مشابه سازی از GPS روش round-robin می باشد که در آن به جای یک مقدار بی نهایت کوچک، یک بسته از هر ارتباط انباشته سرویس می گیرد.

اگر ارتباط ها دارای وزن باشند از روش WRR که متناسب با وزن ارتباط به آن سرویس می دهد بهره گیری می گردد. دو روش RR و WRR زمانی GPS را خوب تقریب می زنند که طول بسته ها ثابت باشد. اگر طول بسته ها ثابت نباشد سرویس دهنده WRR وزن هر ارتباط را به متوسط طول بسته های آن ارتباط تقسیم می کند تا وزنهای نرمالیزه شده بدست آیند.

پس WRR نیاز دارد که متوسط طول بسته های ارسالی از هر ارتباط را از قبل بداند اما در اقدام طول بسته های ارسالی از منبع می تواند کاملاً متغیر باشد.

مشکل دیگر این می باشد که WRR فقط در بازه های زمانی طولانی تر از زمان یک دور سرویس می تواند پهنای باند را عادلانه تقسیم کند. در بازه های کوچک زمان، بعضی از ارتباط ها ممکن می باشد بیشتر از
ارتباط های دیگر سرویس بگیرند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 thesis-power-word