دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تجزیه و تحلیل تنگناها و محدودیتهای اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک ارومیه

5 تعاریف و اصطلاحات

1-5-1 برنامه ریزی کیفیت[1]:

« فعالیتهایی که اهداف و نیازمندیهای کیفیت و نیازمندیهای مربوط به کاربرد اجزای سیستم کیفیت را تعیین می کند » (جمشیدی، ۱۳۷۹).

1-5-2 صنایع کوچک[2]:

سازمانهای با کمتر از پنجاه نفر کارمند، صنایع کوچک نامیده می شوند (Cemal Akyüz, Akyüz, Serin, Cindik,2006). البته تعاریف زیادی توسط محققان مختلف و یا سازمانهای متعدد برای تعیین محدوده صنایع کوچک ارائه شده می باشد که این پژوهش فقط به این تعریف بسنده می کند.

1-5-3 برنامه کسب و کار[3]:

« برنامه کسب و کار سندی می باشد که جایگاه فعلی و آینده مطلوب شرکت را به تصویر می کشد. » (Honig, Karlsson, 2004)

1-5-4 تکنولوژی[4]:

ابزار تبدیل داده به ستاده به تعبیری « روش یا شیوه ی انجام کار و انتخاب نوع ابزار کار» (میرسپاسی،  1388)

1-5-5 محدودیتهای اقتصادی:

محدودیتها و تنگناهایی که صنایع مختلف ( به خصوص صنایع کوچک ) از لحاظ مالی و سرمایه گذاری با آن درگیر هستند را شامل می گردد. مقصود از محدودیتهای اقتصادی، معضلات و تنگناهای مالی صنایع کوچک در اجرای برنامه های بهبود کیفیت می باشد

[1] – Quality Planning

[2] – Small Businesses

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3] – Business Plan

[4] – Technology

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

–  مطالعه ابعاد و جوانب گوناگون برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک

ب- مطالعه موانع و معضلات اجرای برنامه های بهبود کیفیت در محیط داخلی(تکنولوژی، توجه مدیران، سطح تخصص، محدودیتهای مالی، توجه کارکنان)

ج- ارائه راهکارها و پیشنهاداتی برای اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تجزیه و تحلیل تنگناها و محدودیتهای اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک ارومیه  با فرمت ورد