دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) مطالعه موردی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش

اجزای تشکیل دهنده مأموریت سازمان

مأموریت‌های سازمان‌ها، از نظر حجم، محتوا، شکل، و پرداختن به جزئیات با هم متفاوتند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اصولاً مفاد مأموریت سازمان بایستی دارای 9 ویژگی برجسته باشد.

مأموریت سازمان بایستی به پرسش‌های زیر پاسخ دهد:

 • مشتریان: مشتریان شرکت چه کسانی هستند؟
 • محصولات یا خدمات: محصولات و خدمات عمده شرکت چیست؟
 • بازارها: از نظر جغرافیایی، شرکت در کجا رقابت می کند؟
 • فن‌آوری: آیا شرکت از پیشرفته‌ترین فن‌آوری‌ها بهره گیری می کند؟
 • در نظر داشتن بقاء، رشد و سودآوری: آیا شرکت برای رشد و سلامت مالی از تعهد لازم برخوردار می باشد؟
 • فلسفه: باور ها، ارزش ها، آرزوها و اولویت های اخلاقی اصلی شرکت چیست؟
 • ویژگی ممتاز: شرکت دارای چه مزیت رقابتی یا شایستگی ممتاز می باشد؟
 • در نظر داشتن تصور مردم: آیا شرکت نسبت به مسائل اجتماعی، جامعه و محیطی واکنش مناسب نشان می‌دهد؟
 • در نظر داشتن کارکنان: آیا کارکنان به عنوان یک قلم دارایی ارزشمند برای شرکت به حساب می‌آیند؟ (همان منبع، 189).

بایستی یادآور شدکه برای هیچ شرکتی چیزی به نام بهترین مأموریت وجود نخواهد داشت، پس برای ارزیابی مأموریت سازمان‌ها بایستی از نعمت قضاوت خوب برخوردار بود.

مأموریت سازمانی یکی از ابزاهای استراتژیک می باشد و ارزش اصلی آن از هدف نهایی و خاص شرکت نشأت می‌گیرد.

مأموریت سازمانی بایستی دربرگیرنده عناصر مطلوب باشد و از سوی دیگر انعطاف‌پذیر و الهام بخش باشد و بهتر می باشد مأموریت سازمانی بیش از 200 لغت نداشته باشد.

 

– مطالعه عوامل خارجی ([1])

اگرچه یک سازمان نمی تواند اثر خیلی مستقیمی بر محیط پیرامون خود بگذارد اما می‌تواند خودش را پیش روی تهدیدات محیطی حفظ نماید و امتیازاتی را از فرصتهای موجود کسب نماید (هریسون و جان، 1382، 50). در مطالعه عوامل خارجی کوشش می گردد فرصت‌ها و تهدیداتی که سازمان با آنها روبرو می گردد، شناسایی گردد، به گونه ای که مدیران بتوانند با تدوین استراتژی های مناسب از فرصت‌ها بهره‌برداری نمایند و اثرات عوامل تهدید کننده را کاهش دهند یا از آنها پرهیز نمایند. نیروهای خارجی)[2] (را به پنج گروه می توان طبقه بندی نمود:

 • نیروهای اقتصادی
 • نیروهای اجتماعی، فرهنگی، بوم شناسی و محیطی.
 • نیروهای سیاسی، دولتی و قانونی.
 • نیروهای تکنولوژیکی.
 • نیروهای رقابتی.

[1]. Environmental Scanning .

[2]. External Forces.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی

تدوین استراتژی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش بر اساس تحلیل SWOT و با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP).

 

1-4-2- اهداف فرعی

 • شناسایی فرصت ها و تهدید های خارجی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش.
 • شناسایی نقاط قوت و ضعف بخش های مختلف در انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش.
 • شناسایی استراتژی های عملی و سطوح وظیفه ای بخش ها و کل انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) مطالعه موردی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش  با فرمت ورد