متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

اثرات اقتصادی توسعه گردشگری بر شکوفایی صنایع دستی ایران

مقدمه

بنابر اعلام “سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل” (UNWTO)، به رغم بی ثباتیهای اقتصادی، آمار گردشگران بین المللی برای نخستین بار در سال 2012 از مرز یک میلیارد نفر عبور کرده می باشد.
همچنین پیش بینی ها حاکی از  طریقه رو به رشد فعلی در سالهای آتی دارد.   گزارش این سازمان نشان می دهد آمار گردشگران بین المللی با 4 درصد افزایش از 996 میلیون نفر در سال 2011 به350 /1 میلیارد نفر در سال 2012 رسیده می باشد.   صنعت سفر وگردشگری در حال تبدیل شدن به یکی از قویترین موتورهای رشد در هزاره جدید می باشد (سازمان جهانی جهانگردی). با در نظر داشتن این رشد چشمگیر و اهمیت اقتصادی ، گردشگری ابزاری کارآمد برای دستیابی به توسعه ی اقتصادی و اجتماعی در مناطق مقصد به شمار می رود.

توسعه این صنعت به عنوان منبع ارزشمند ایجاد منافع اقتصادی متعدد از قبیل درآمد ارزی ، افزایش با ثبات فرصت های شغلی ، بهبود درآمد نیروی کار ، تنوع اقتصادی و رشد درآمدهای مالیاتی مناطق گردشگر پذیر شناخته شده می باشد.   بعلاوه  توسعه گردشگری محرکی برای تنوع اقتصاد و توسعه سایر صنایع شده می باشد.   تا آن حد که می توان گفت در مقایسه با سایر اشکال توسعه اقتصادی ، افزایش آمد و گردید گردشگران بهبود تقریبا سریع تری در سطح رفاه زندگی مردم بومی ایجاد می کند ( اپرمان ، 1996).[1]

یکی از صنایعی که گردشگری می تواند بر آن اثرگذار باشد ، بخش صنایع دستی می باشد. بهره وری صنایع دستی معمولا ارتباط مستقیم با توسعه صنعت گردشگری دارد و در اغلب موارد این دو بخش مکمل یکدیگر در توسعه اقتصادی به شمار می آیند. تولید صنایع دستی برای بازار گردشگران به تنوع اقتصاد محلی کمک می کند. این مساله به خصوص در مناطق کمتر توسعه یافته مصداق بیشتری دارد  (شفقتی و همکاران ،2013).

تولید صنایع دستی فرصت توسعه اقتصادی برای بسیاری از کشورها را فراهم کرده می باشد و به عنوان ابزاری در بهبود وضعیت زندگی افراد فعال در این بخش به کار می رود.   همچنین این بخش سهم مهمی در صادرات کشورهای در حال توسعه دارد. با در نظر داشتن ماهیت صنایع دستی می توان اهمیت این بخش را در زمینه فرهنگی و اقتصادی جستجو نمود. صنایع دستی یک کشور نشان دهنده سنت ها و فرهنگ هر کشور و منطقه می باشد و بخش مهمی از هویت فرهنگی را تشکیل می دهد.   از سوی دیگر صنایع دستی فرصت های زیادی برای اشتغال فراهم کرده و وسیله ای برای کسب درآمد ارزی به شمار می رود.   صنایع دستی فعالیتی با مقیاس کوچک می باشد و به سرمایه گذاری کمی نیازمند می باشد.   این صنعت فعالیتی کاربر به شمار می رود.   این بخش تأثیر مهمی در کشورهای در حال توسعه و همچنین توسعه یافته بازی می کند.   این بخش می تواند مشاغل زیادی برای بخش وسیعی از صنعتگران به خصوص در نواحی روستایی و نیمه شهری ایجاد کند و ارز خارجی معتبر برای کشورها به ارمغان آورد در حالیکه از میراث فرهنگی نیز محافظت می کند.   این صنعت پتانسیل زیادی در زمینه ایجاد پایداری نه تنها برای میلیونها نفری که در این زمینه فعالیت می کنند بلکه برای افرادی که تازه به این صنعت وارد می شوند دارد  (ضرغام،1385).

کمک به ترویج و توسعه صنایع و کسب و کارهای کوچک و متوسط مقیاس منجر به جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها می گردد.   صنایع دستی نیز به دلیل ماهیت کوچک مقیاس بودن این فعالیت می تواند در صورت توسعه منجر به کاهش مهاجرت ،که بسیاری از کشورهای در حال توسعه با آن مواجه اند، گردد.   شمار زیادی از صنعتگران در کشورهای در حال توسعه را زنان تشکیل می دهند  و درآمد اضافی که آنان برای خانوارها فراهم می کنند به کاهش فقر در میان آنها کمک کرده می باشد همچنین اشتغال در صنایع دستی فرصت های برابری را برای زنان ایجاد کرده می باشد تا همپای مردان دستمزد دریافت کنند که این امر  به بهبود وضعیت آنها در کشورهای در حال توسعه کمک کرده می باشد.   برای این کشورها و کشورهای جهان سوم درآمد حاصل از فروش صنایع دستی و صادرات آن بسیار اهمیت دارد برای مثال در سال 2000 هند به اندازه 1.  68 میلیارد دلار عایدی از فروش و صادرات صنایع دستی داشته می باشد (بچلر و وب ، 2002)[2].

[1]  Oppermann

[2] Bachelor & Webb

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی این پژوهش آگاهی از اثرات اقتصادی توسعه گردشگری در بخش صنایع دستی  می باشد.

2-3-1- پرسش های اصلی

– اثرات اقتصادی توسعه گردشگری بر رونق و شکوفایی بخش صنایع دستی چیست؟

3-3-1 -پرسش های فرعی

–  آیا توسعه گردشگری موجب افزایش اشتغال در بخش صنایع دستی می گردد؟

–  آیا توسعه گردشگری موجب افزایش کارآفرینی در بخش صنایع دستی می گردد؟

–  آیا توسعه گردشگری موجب افزایش درآمد در بخش صنایع دستی خواهد گردید؟

– آیا توسعه گردشگری موجب شکوفایی صنایع دستی خواهد گردید؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :اثرات اقتصادی توسعه گردشگری بر شکوفایی صنایع دستی ایران  با فرمت ورد