دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تجزیه و تحلیل تنگناها و محدودیتهای اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک ارومیه

اصول مدیریت کیفیت

برای مدیریت کیفیت اصولی هشتگانه مشخص شده می باشد که می تواند توسط مدیریت رده بالا به مقصود راهبری سازمان به سوی عملکرد بهتر مورد بهره گیری قرار بگیرد که این اصول به گونه اختصار به تبیین ذیل می باشند.

مشتری محوری: سازمانها به مشتریان خود وابسته اند و بایستی نیازهای حال و آینده مشتریان را درک نمایند، خواسته های آنان را برآورده سازند و در جهت فرا رفتن از انتظارات مشتریان کوشش کنند.

رهبری: رهبران، وحدت مقصد ( هدف ) و جهت گیری سازمان را ایجاد می کنند. رهبران بایستی محیط درون سازمان را به نحوی آماده کرده و مستقر نگه دارند تا افراد بتوانند در دستیابی به اهداف سازمان بطور کامل مشارکت نمایند.

مشارکت کارکنان: افراد در هر سطح و پست سازمانی که باشند جوهره سازمان هستند و مشارکت کامل آنان موجب می گردد تا تمامی توانائیهای آنان در جهت منافع سازمان مورد بهره گیری قرار بگیرد.

 فرآیندگرایی: نتیجه مطلوب زمانی به صورت کاراتر حاصل می گردد که فعالیتها و منابع مرتبط به آنها به صورت یک فرآیند، مدیریت شوند.

رویکرد سیستمی در مدیریت: شناسایی و مدیریت فرآیندهای مرتبط به هم به عنوان یک سیستم به اثربخشی و کارایی سازمان در دستیابی به اهداف آن سازمان کمک می کند.

توجه فرآیندگرا و سیستمی، این امکان را به وجود می آورد که با شناخت ورودیها و خروجیهای هر فرایند، جایگاه هر فرآیند در شبکه فرآیندها و اثر متقابل هر عنصر یا عوامل بر سایر عوامل و بهره گیری از بازخورد در قالب ممیزیهای داخلی ( خود ارزیابیها و اندازه گیریها )، امکان ارتقای کارائی و اثربخشی سازمان فراهم گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بهبود مداوم: در عملکرد کلی سازمان، بهبود مداوم بایستی یک هدف همیشگی برای سازمان باشد و همیشه بهبود مستمر را در نظر داشته باشد. سازمان بایستی به گونه مداوم اثربخشی نظام مدیریت کیفیت را با در نظر گرفتن خط مشی و اهداف کیفیت، نتایج ممیزیها و تجزیه و تحلیل داده ها، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و بازنگری مدیریت، به گونه مستمر بهبود بخشد.

رویکرد واقع بینانه در تصمیم گیری: در این رویکرد، تصمیمات مؤثر بایستی مبتنی بر تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

–  مطالعه ابعاد و جوانب گوناگون برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک

ب- مطالعه موانع و معضلات اجرای برنامه های بهبود کیفیت در محیط داخلی(تکنولوژی، توجه مدیران، سطح تخصص، محدودیتهای مالی، توجه کارکنان)

ج- ارائه راهکارها و پیشنهاداتی برای اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تجزیه و تحلیل تنگناها و محدودیتهای اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک ارومیه  با فرمت ورد