دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تجزیه و تحلیل تنگناها و محدودیتهای اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک ارومیه

مکانیزم مدیریت کیفیت

جهان در حال تغییر می باشد و همین تغییر موجب عطف توجه از کمیت به سوی کیفیت شده می باشد. همین تجدید نظر بر مقوله کیفیت روندی را به وجود آورده که پایه اولیه مدیریت کیفیت ([1]QM) نامیده می گردد. این پایه توسط ادوارد دمینگ[2] پس از جنگ جهانی دوم در ژاپن پی ریزی گردید. ادوارد دمینگ دانشمندی آمریکایی بود اما اصول مدیریت کیفیت را آغاز در ژاپن پی ریزی نمود. اولین قدمها برای اجرای مدیریت کیفیت، بر اساس فنون آماری کنترل کیفیت قرار داشت که با بازبینی فرآیندها و بهره گیری از داده های کنترل شده برای یک فعالیت به دست آمد. ژاپنی ها به سرعت این فنون را فرا گرفتند و توانایی آن را داشتند که از این فنون در فرایندهای بهبود مستمر برای افزایش کیفیت و کارایی بهره گیرند و به این ترتیب به یکی از قدرتهای اقتصادی دنیا بدل شدند.

دمینگ بر این باور بود که بهبود مستمر کیفیت سبب کاهش هزینه ها می گردد که منجر به بهبود کارایی یا تسخیر بازار و ماندگار شدن در کسب و کار می گردد. همین تفکر دمینگ موجب گرایش دیگر کشورها نیز به امر بهبود کیفیت گردید. دمینگ فلسفه خود را به رهبران مؤسسات مختلف ژاپنی تعلیم داد و بزرگترین جایزه کیفیت ژاپن را به نام خود نام گذاری نمود (جمشیدی، ۱۳۷۹ ).

2-6-1 اصول مدیریت کیفیت

برای مدیریت کیفیت اصولی هشتگانه مشخص شده می باشد که می تواند توسط مدیریت رده بالا به مقصود راهبری سازمان به سوی عملکرد بهتر مورد بهره گیری قرار بگیرد که این اصول به گونه اختصار به تبیین ذیل می باشند.

[1] – Quality Management

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] – W. Edwards Deming

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

–  مطالعه ابعاد و جوانب گوناگون برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک

ب- مطالعه موانع و معضلات اجرای برنامه های بهبود کیفیت در محیط داخلی(تکنولوژی، توجه مدیران، سطح تخصص، محدودیتهای مالی، توجه کارکنان)

ج- ارائه راهکارها و پیشنهاداتی برای اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تجزیه و تحلیل تنگناها و محدودیتهای اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک ارومیه  با فرمت ورد