دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تجزیه و تحلیل تنگناها و محدودیتهای اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک ارومیه

تاریخچه و سیر تحول نظریه های بهبود کیفیت

      در دهه 1910 بازرسی کیفیت و در سال 1924 کنترل کیفیت متداول گردید که این دو رویکرد تحت عنوان رویکرد مبتنی بر بازرسی شناخته می شوند.

در دهه 1950 تضمین کیفیت و در دهه 1980 و همچنین دهه های پس از آن، ارتقای مستمر کیفیت متداول گردید که این دو نیز تحت عنوان رویکرد مبتنی بر پیشگیری شناخته می شوند.

ویژگیهای نظامهای مبتنی بر بازرسی عبارتند از:

 • تلاشها بعد از تولید محصول یا ارائه خدمت انجام می گیرند.
 • در بهترین شرایط ممکن کیفیت را نشان نمی دهند بلکه فقدان آن را نشان می دهند.
 • چنین تلقی می گردد که منشأ معضلات کارکنان هستند نه نظام تولید یا ارائه خدمات.
 • برای یافتن نقص، نقشی پلیسی حاکم می گردد و کارکنان حالت دفاعی به خود می گیرند.
 • تلاشی برای یادگیری از معضلات و پیشگیری از وقوع آنها به اقدام نمی آید.
 • روح همکاری، اعتماد، مسئولیت پذیری و خلاقیت از بین می رود و سؤظن، ملامت و تمایل به کتمان معضلات حاکم می گردد.

در حالیکه ویژگیهای نظامهای مبتنی بر پیشگیری عبارتند از:

 • به جای پرداختن به معضلات، فرایندها و سیستمها را بطور مستمر ارتقا می دهند.
 • فعالیتها حول محور پاسخگویی به نیازهای مشتریان برنامه ریزی می گردد.
 • همه پرسنل در فرآیند ارتقا، شرکت می کنند.
 • کارکنان با درگیری در ارتقای فرایندها، بطور دائم یاد می گیرند.
 • تیمهای ارتقاء، هماهنگی و همکاری بین واحدهای مختلف سازمان را تقویت می کنند. (نعمتی، 1384).

در نظریه های جدید مدیریت کیفیت اعتقاد بر این می باشد که کیفیت به جای آنکه کنترل گردد، بایستی تولید گردد و به همین دلیل امروزه توجه فلسفی« مدیریت کیفیت » جای « کنترل کیفیت » را گرفته می باشد. در این در نظر داشتن موارد زیر اهمیت داده می گردد:

 • جلوگیری از ایجاد ضایعات به جای کشف ضایعات
 • تولید با کیفیت به جای بازرسی کیفیت
 • ارزیابی فرآیند به جای ارزیابی محصول
 • هزینه های عدم تولید به جای هزینه های ضایعات

–   کنترل در حین تولید به جای کنترل صد در صد در انتهای خط (جلوداری ممقانی، 1376، 182)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

–  مطالعه ابعاد و جوانب گوناگون برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب- مطالعه موانع و معضلات اجرای برنامه های بهبود کیفیت در محیط داخلی(تکنولوژی، توجه مدیران، سطح تخصص، محدودیتهای مالی، توجه کارکنان)

ج- ارائه راهکارها و پیشنهاداتی برای اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تجزیه و تحلیل تنگناها و محدودیتهای اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک ارومیه  با فرمت ورد