متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

اثرات اقتصادی توسعه گردشگری بر شکوفایی صنایع دستی ایران

بالا بردن سطح اشتغال

بدون تردید یکی از علت های مهم در توجیه جنبه های مثبت صنایع دستی مربوط به اثرات آن در مبارزه با انواع بیکاری می باشد ، بیکاری یکی از مساﺋل پیچیده و بغرنج کشورهای رو به رشد می باشد که مولود افزایش سریع جمعیت می باشد ، در بین انواع بیکاری متداولترین آن در ممالک در حال توسعه ، بیکاری پنهان می باشد . مخصوصاً در آن دسته از کشورها که هنوز ساختمان جامعه ی کشاورزی و روستایی به صورت سنتی و کهن باقیمانده  می باشد بیکاری پنهان کاملاً به چشم می خورد، بنابر این لازم است تا امکانات اشتغال برای این نیروی مثل اینکهً دارای کار اما واقعاً بیکار فراهم گردد زیرا که اگر این طور نباشد با ورود ماشین آلات کشاورزی بیکاری پنهان به بیکاری کاملاً  آشکاری  تبدیل می گردد که اگر امکان به کار گیری افراد در محیط روستا نباشد ناچار نیروی کار به مهاجرت دست خواهند زد و مهاجرت بی رویه به شهر ها خود به خود به وجود آورنده ی بسیاری از معضلات فعلی کشورهای جهان سوم مانند کشورمان می باشد زیرا نیروی مهاجرت کننده به شهر ها اغلب به علت فقدان امکانات کافی برای جذب آنان در بخشهای مولد ، به کارهای کاذب شهری می پردازند و معضلات موجود در زمینه های بهداشت ، مسکن ، آموزش را نیز شدت می بخشد. (همان)

حتی هرگاه بخش کشاورزی دارای نیروی انسانی زاﺋد نباشد باز به علت خصوصیات بارز فعالیت مزبور که فصلی بودن آن می باشد، کشاورز در مدتی از سال ( حدود ۶ماه ) بیکار و غیر مولد می باشد که با مکانیزه شدن کشاورزی این زمان افزایش یافته و گاه به 8 ماه نیز می رسد و مسلم می باشد که برای ماههای بیکاری کشاورزان وخانواده ی آنان بایستی فکر اساسی گردد زیرا اگر این طور نباشد با در نظر داشتن بیکاری آنان از یک طرف و ناکافی بودن درآمد حاصل از کشاورزی برای اداره ی خانواده پر جمعیت روستاﺋی از طرف دیگر ، روستاییان چاره ای غیر از مهاجرت به شهر ها نخواهند داشت. (همان)

امروزه به تجربه ثابت شده می باشد که ایجاد امکانات رفاهی نظیر : آب ، برق ، جاده و بعضی از تسهیلات آموزشی و بهداشتی به تنهایی برای ماندن جمعیت در روستاها کافی نیست بلکه عامل مهم و اساسی ، ایجاد شغل و درآمد برای ماههای بیکاری و فراغت روستاییان می باشد و صنایع دستی با قابلیتها و خصوصیات ویژه ی خود مانند عدم نیاز به سرمایه گذاری زیاد و امکان ایجاد و توسعه ی آن در مناطق روستایی به ویژه در داخل محل سکونت روستاییان می تواند چنین تأثیر مهمی را به نحو مطلوب اعمال کند چنانچه در حال حاضر نیز در تعداد زیادی از روستاها کشاورزان و خانواده شان با پرداختن به صنایع دستی و تولید محصولاتی نظیر قالی ، گلیم، پارچه های دستباف ، سفال به درآمد جنبی قابل توجهی دست یافته اند و همین امر عامل مهمی درجلوگیری از مهاجرت آنان به شهرها بوده می باشد افزون بر آن در بعضی مناطق (نظیر مناطق کویری ) به سبب فقدان امکانات کشاورزی و یا فعالیتهای صنعتی به صورت جدید ، صنایع دستی و خانگی می تواند مهمترین منبع کار واشتغال باشد (همان).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی این پژوهش آگاهی از اثرات اقتصادی توسعه گردشگری در بخش صنایع دستی  می باشد.

2-3-1- پرسش های اصلی

– اثرات اقتصادی توسعه گردشگری بر رونق و شکوفایی بخش صنایع دستی چیست؟

3-3-1 -پرسش های فرعی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

–  آیا توسعه گردشگری موجب افزایش اشتغال در بخش صنایع دستی می گردد؟

–  آیا توسعه گردشگری موجب افزایش کارآفرینی در بخش صنایع دستی می گردد؟

–  آیا توسعه گردشگری موجب افزایش درآمد در بخش صنایع دستی خواهد گردید؟

– آیا توسعه گردشگری موجب شکوفایی صنایع دستی خواهد گردید؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :اثرات اقتصادی توسعه گردشگری بر شکوفایی صنایع دستی ایران  با فرمت ورد