پایان نامه

پایان نامه بررسی فرصت ها و تهدید های خارجی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش.

  عنوان کامل پایان نامه :  تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) مطالعه موردی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش تحلیل SWOT تحلیل SWOT برای اولین بار در سال Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه درباره نقش سطح تخصص مدیران و عدم توسعه برنامه های بهبود کیفیت

  عنوان کامل پایان نامه :  تجزیه و تحلیل تنگناها و محدودیتهای اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک ارومیه مکانیزم مدیریت کیفیت جهان در حال تغییر می باشد و همین تغییر موجب عطف Read more…

By 92, ago